FITDANCEART

Všeobecná pravidla

Kurzy

Kurzy jsou nejčastěji vypisovány na jedno pololetí. Doporučujeme Vám rezervaci celého kurzu, protože jednotlivé lekce kurzu na sebe navazují.

Objednání a placení

Kurzy se objednávají přes rezervační systém. Po dokončení objednávky vybraného kurzu musíte do sedmi dnů uhradit částku, buď na recepci na Náměstí Republiky 28 nebo převodem na náš účet. V případě, že se do kurzu rezervujete v kratší lhůtě než 7 dní před začátkem kurzu, je nutné uhradit částku před konáním první lekce. Platební informace obdržíte automaticky po objednání. 

Pokud nastane situace, kdy bude někdo přihlášen jen na jednu lekci z probíhajícího kurzu a dokud nebude naplněna jeho kapacita a poté někdo jiný si bude chtít objednat celý kurz, dostane rezervace celého kurzu přednost a po jejím uhrazení dojde ke zrušení této rezervace jednotlivé lekce.

Nahrazování

Je možné nahradit maximálně 4 zameškané lekce z jednoho kurzu. Lekce lze nahradit pouze v období trvání kurzu. Přenos lekcí z jednoho období do druhého není možný!

Nahradit lekci lze vždy pouze po předchozí domluvě na recepci. Na náhradní lekci se NEpřihlašujete v rezervačním systému.

Lekce je možné nahradit na kurzech, kde to dovoluje kapacita.

Nástup v průběhu kurzu

Nástup v průběhu kurzu je možný. Je nutné jej ovšem konzultovat.

Open class (otevřené lekce), workshopy (semináře)

Mimo kurzů jsou vypsané jednotlivé (i pravidelně opakující se) lekce.

Objednání a placení

Lekce open class se objednávají přes rezervační systém. Před objednáním musíte mít nabitý kredit na svém účtu. Kredit si můžete nabít na recepci, nebo bezhotovostním převodem (variabilní symbol naleznete po přihlášení ve svém profilu). Číslo účtu naleznete v sekci CENÍK.

Zrušení rezervace

Pokud se z lekce řádně odhlásíte (24 hodin před začátkem) bude vám vrácen kredit v plné výši. Jinak se kredit nevrací.

Storno podmínky

Pokud se z open lekce řádně odhlásíte (24 hodin před začátkem) bude vám vrácen kredit v plné výši. Jinak se kredit nevrací.

Zrušíte-li zaplacený kurz před začátkem jeho první lekce, vrátíme Vám 100 % kurzovného na Váš bankovní účet.

V případě, že se rozhodnete zrušit kurz až v jeho průběhu, bude Vám vráceno 70 % z aktuální ceny kurzu. Zrušení kurzu již není možné po proběhnutí poloviny lekcí (např. kurz má 20 lekcí, od 10. lekce se kurzovné nevrací). 

Ostatní ustanovení

Vstup a klientská karta

Vstup do prostor FITDANCEART je podmíněn klientskou kartou, kterou Vám oproti vratné záloze 30 Kč rádi vystavíme na recepci. Pokud nechcete mít v peněžence další kartičku, je možné spárovat Váš účet také s Plzeňskou kartou, pokud jste jejími vlastníky nebo jinou čipovou kartou. Bez karty nemůžete být na lekce vpuštěni. Klienti se mohou v prostorách FITDANCEART zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou, proto i při odchodu ze studia můžete být recepční znovu požádáni o předložení Vaší karty.

Provozní řád

Přihlášením na kurz, openclass či jinou akci FITDANCEART se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se jimi. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálů a celého studia. Provozní řád je dostupný na recepci a v šatnách. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

Zdravotní stav

Všechny lekce navštěvujete na vlastní nebezpečí. Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo jste těhotná, prosím konzultujte se svým lékařem, zda je pro Vás cvičení vhodné. O všech komplikacích informujte Vašeho lektora.

Šatny, odložené věci

Osobní věci je nutné uschovat do uzamykatelných skříněk. Tyto skříňky slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je klient přihlášen. Dovolujeme si Vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Berte si, prosím, cenné věci s sebou do sálu.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Všechny osobní údaje, se kterými taneční studio nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím.

Každý zaměstnanec tanečního studia při nakládání s osobními údaji respektuje jejich povahu, tedy že jde o součást soukromí člověka.

Prohlášení o uchovávání osobních údajů.

 

Děkujeme, že tančíte s námi. Vaše FITDANCEART