FITDANCEART

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Nařízení“).

I. Správce osobních údajů

Společnost Fitdanceart s.r.o,, nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň 3, IČO: 24263702, (dále jen „Taneční studio“) Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Klient

„Klient“ se pro účely tohoto prohlášení rozumí každá osoba, o které naše studio uchovává osobní údaje.

III. Zpracovávané osobní údaje

Taneční studio zpracovává a uchovává jen osobní údaje klientů, které pro svoji činnost potřebuje

(jméno, příjmení, telefonní číslo, mailovou adresu)

nebo údaje, ke kterým získala souhlasy za účelem prezentace

(fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky).

IV. doba po kterou zpracováváme uchováváme osobní údaje

Osobní údaje uchováváme na základě zákona o účetnictví po dobu 10let od poslední úhrady lekce, nebo kurzu. Pokud se klient zaregistruje, ale nenavštíví žádný kurz, ani lekci, smažeme jeho osobní údaje za 2 roky od jeho poslední aktivity (přihlášení do informačního systému).

V. Předávání dalším zpracovatelům

Některé lekce, nebo kurzy pro taneční studio zajišťují

proto s nimi můžeme některé osobní údaje sdílet.

Společnost dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost pro účely a způsobem, které Společnost stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Společnost předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Společnosti předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

VI. Zásady nakládání s osobními údaji

Všechny osobní údaje, se kterými taneční studio nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím.

Každý zaměstnanec tanečního studia při nakládání s osobními údaji respektuje jejich povahu, tedy že jde o součást soukromí člověka.

VII. Práva klientů