FITDANCEART

Ceník

Ceny kurzů a lekcí jsou různé a naleznete je v rozvrhu.

Kurzy vs lekce

Preferovaný způsob je objednání celého kurzu. Tato možnost je mimo jiné i cenově zvýhodněna. Cenu za kurz naleznete v rozvrhu. Po rezervaci musíte do sedmi dnů uhradit částku buď na recepci, nebo převodem na náš účet. V případě, že se do kurzu rezervujete v kratší lhůtě než 7 dní před začátkem kurzu, je nutné uhradit částku před konáním první lekce. Platební informace obdržíte automaticky po objednání e-mailem.

Na workshopy a jednorázové akce se můžete přihlásit jednotlivě. Tento jednorázový způsob rezervace bude možný i u většiny kurzů, pokud nebude kurz naplněn. Před rezervací je nutné nabít si kredit, ze kterého se poté vstupné odečítá.

Kredit si můžete koupit za hotové na recepci nebo převodem na účet 2600296406/2010. Variabilní symbol naleznete ve svém profilu. 

Pokud nastane situace, kdy bude někdo přihlášen jen na jednu lekci z probíhajícího kurzu a dokud nebude naplněna jeho kapacita a poté někdo jiný si bude chtít objednat celý kurz, dostane rezervace celého kurzu přednost a po jejím uhrazení dojde ke zrušení této rezervace jednotlivé lekce.

Bonus k zakoupenému kreditu

Nabíjená částka se automaticky navyšuje dle následující tabulky o bonus.

* nabitá částka
 
bonus
 
0 - 499 Kč
 
-
 
500 - 999 Kč
 
bonus 5 %
 
1 000 - 1 499 Kč
 
bonus 7 %
 
1 500 Kč a víc
 
bonus 10 %
 

 

Otevřená karta

Pokud nemáte tance stále dost a chcete ještě víc, využijte možnosti zakoupení otevřené karty s platností na semestr za cenu 11 990,-. 

Po zakoupení karty máte možnost přihlásit se do jakéhokoliv kurzu, který chcete pravidelně navštěvovat. 

Otevřená karta se nevztahuje na open class lekce, speciální workshopy, semináře a víkendové akce. Karta je nepřenosná. 

 

Otevřená letní karta

Přinášíme Vám letní otevřenou kartu, která je platná na všechny vypsané kurzy, letní školy či jednotlivé open lekce (nelze použít na příměstský tábor a speciální workshopy) v červenci a srpnu.

Při rezervaci přes internet je nutné rezervovat kartu jako KURZ.

Když si zakoupíte otevřenou kartu bude Vám nahrán "fiktivně velký" kredit. Tento kredit můžete použít na rezervaci jednotlivých lekcích v letním rozvrhu. Nelze použít na rezervování lekcí v jarním či podzimním rozvrhu. V průběhu jara a léta budou kontrolovány rezervace, které si vytvoříte. Po skončení léta se Vám stav kreditu vrátí zpátky na výši, kterou jste si reálně nabili.

Po zbytek jara si samozřejmě můžete rezervovat lekce z jarního rozvrhu, úhrada však musí být z Vašeho reálně nabitého kreditu, nikoliv z nabitého zakoupením Letní otevřené karty.

Letní otevřená karta je nepřenosná. Můžete si rezervovat pouze jedno místo.

 

Slevy

Slevy se vztahují pouze k platbám celého kurzu. Slevy nelze sčítat.

 

 
Sleva pro studenty - 10 %
Sleva se týká žáků základních škol, studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol prezenční formy studia, kteří navštěvují kurzy pro dospělé. Pro uplatnění slevy je nutné donést potvrzení o studiu.
Sleva pro seniory - 10 %
Týká se klientů věkové kategorie 60+ (rok narození 1958 a nižší), tzn. slevu můžete uplatnit po předložení občanského průkazu na recepci.
Sleva pro maminky a tatínky na mateřské - 10 %
Týká se klientek a klientů, kteří si "užívají" mateřské nebo rodičovské dovolené. Slevu je možné uplatnit na recepci po předložení rodného listu dítěte, které nedovršilo 3. rok věku. V případě, že je dítě starší 3 let a Vy jste s ním doma na rodičovské dovolené, je nutné předložit potvrzení od Úřadu práce.
Sleva VZP - Klub pevného zdraví - 10 %
Mohou využít klienti, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví. Pro uplatnění slevy je nutné předložit kartičku Klubu pevného zdraví.
Klub pevného zdraví - VZP
 

Platba kurzu formou poukázek od firmy Sodexo

Kurzovné můžete uhradit poukázkami od firmy Sodexo. Přijímáme tyto poukázky: Bonus pass, Dárkový pass, Flexi pass, Fokus pass a Relax pass. Na úhradu jednoho kurzu můžete využít poukázky v maximální hodnotě 1000 Kč.

Příspěvek z fondu FKSP

Na úhradu kurzů je možno čerpat peníze z fondu FKSP u mnohých zaměstnavatelů.
Poradíme a pomůžeme s čerpáním. Nenechte si tyto peníze propadnout...
Příklad firem přispívajících zaměstnancům:

Storno podmínky

Pokud se z open lekce řádně odhlásíte (24 hodin před začátkem) bude vám vrácen kredit v plné výši. Jinak se kredit nevrací.

Zrušíte-li zaplacený kurz před začátkem jeho první lekce, vrátíme Vám 100 % kurzovného na Váš bankovní účet.

V případě, že se rozhodnete zrušit kurz až v jeho průběhu, bude Vám vráceno 70 % z aktuální ceny kurzu. Zrušení kurzu již není možné po proběhnutí poloviny lekcí (např. kurz má 20 lekcí, od 10. lekce se kurzovné nevrací).