FITDANCEART

Párová latina

Párová latina

V lekcích párové latiny se zaměřujeme na základní kroky a figury jednotlivých latinskoamerických tanců. Klademe důraz na nášlapovou techniku a správnou rytmizaci. Učíme se pracovat s osou a s těžištěm vlastního těla jak v základních pohybech, tak v rotacích. Naším cílem je ukázat klientům, že tanec může být i zábavou. A odměnou pro nás je, když klienti dokáží taneční dovednosti nabyté v našich lekcích zúročit i mimo parket FDA.

Lektoři:

Petr Liška