FITDANCEART

Jóga

Jóga

Jóga a dnešek

Západní  civilizace poznala jógu nejdříve jako filozofii. Později v 60.letech  20 st. se stalo praktikování ásan, pranajamy  a vegetariánství součástí zdravého, moderního životního stylu.  I v naší době a společnosti je jóga reprezentována navenek ásanami, popř. pranajamou (dechová cvičení kontrolující tok energie-prány). Ale jsou hodiny  jógy vedené lektorem nebo vlastní praxe pouhým “cvičením” ásan nebo pouhým “ dechovým cvičením” ? Zkusme si odpovědět. Praktikováním ásan  naše tělo získá sílu, pohyblivost, obratnost, pružnost, protažení  Výdrže v ásanách ovlivní endokrinní a nervový systém. Praktikováním ásan a pranajamy  se učíme koncentraci a poznávání našeho těla i sama sebe, disciplíně, překonávání překážek v sami sobě (jako je lenost pýcha..),učíme se odříkání, vnímavosti Praktikujeme-li ásany a pranajamu s plným vědomím, můžeme hovořit o stažení smyslů (a tím i o praktikování Pratjahary)  a koncentraci (praktikování Dharany). Při dlouhých výdržích v ásaně pak můžeme mluvit o meditaci (Dhyana)  nad ásanu (ásanová meditace  nebo meditace v pohybu ). Ale bez čisté mysli a těla – bez respektování principů Jama a Nijama – lze jen obtížně nalézt v ásanách a pranajamě klid, koncentraci, ztišení a obdarovat tak tělo a mysl všemi dary Jógy! Kruh se uzavírá a i v moderní západní společnosti jdeme Patanjaliho Osmidílnou cestou jógy .
 
Jóga v dnešní západní společnosti je nezbytným základem pro dalších styly jógy: powerjóga, Vinyasa jóga, Ashtanga jóga, atd.. Každá pohybová aktivita – tanec, sport využívá ásany k protažení (strečinku) před i po samotné aktivitě.. Jógové ásany najdeme v rehabilitaci stejně jako ve fyzioterapii.  Ásany tak potkáváme na každém kroku.
 

Jóga (Yoga) v  toku času

Jóga (Yoga) ve své kolébce – Indii - již po tisíciletí znamená “spojení”  s božskou existencí (Brahman) vymaněním se  z koloběhu života (samsára) a  dosažením tak osvobození z tohoto koloběhu (mókša) . Cesty jógy mají mnoho podob. O třech z nich se můžeme dočíst  v  Bhagavadgitě – Zpěvu Vznešeného (kolem 5.st.před n.l.) - který je součástí staroindického eposu Rámájana. V Bhagavadgítě rozmlouvá Krišna s Ardžunou o 3 různých cestách jógy: o Bhakti józe, tj. o cestě lásky k Bohu, o Karma józe, tj. o cestě jógy konáním a o  Džňána ( Jnana) józe,tj. cestě jógy intelektuálním poznáním Boha. Začtěte se do básnického převyprávění Rudolfa Janíčka www.gaaba.cz/BHAGAVADGITA.pdf
 
Za zakladatele jógy bývá považován Patanjali (2.st p.n.l) , ke kterému se odkazuje jóga dneška. V jeho Joga Sutra (195 aforismů-suter- psaných v Sanskrtu) Patanjali  definuje jógu jako Osmistupňovou cestu. Mluví o 8 stupních (větvích) jógy, které má jogín praktikovat, aby dosáhl mókši, tj. ukončení koloběhu životů (samsáry) a to:
1. Jama (Yama) – etický kodex (zákazy), 2. Nijama (Niyama) – osobnostní rozvoj (příkazy) 3. Ásany – tělesná cvičení , 4. Pranajama (Pranayama) – kontrola dechu a energie, 5. Pratjáhára (Pratyahara) – ovládnutí (stažení) smyslů , 6. Dhárana (Dharana) – koncentrace, 7. Dhjána (Dhyana) – meditace, 8. Sámadhí (Samadhi) – kontemplace – duchovní spojení s božským principem.
 
Z pera Patanjaliho pochází i definice jógy (originál v Sanskrtu / přepis / překlad – po řádcích )  :

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः॥२॥
Yogaścittavṛttinirodhaḥ''2''

Joga (yogaḥ) je zastavení (nirodhaḥ) změn mysli (vṛtti) ve vědomí (citta)

 

Co si vzít s sebou na lekci Jógy

Pohodlné přiléhavé oblečení (legíny), pítí, ručník, cvičíme bez bot.

Lektoři:

Jarmila BenešováLidmila SazimováVeronika Kubínová